Legislation - Movement within and entry into the Union of animals

Here you find an overview of additional EU legislation and Danish legislation on the movement within the Union and on the entry into the Union of live animals.

The links legislation on this page is an addition the EU Animal Health Law.

For more information, please visit our page on the Animal Health Law

Non-commercial rules (only relevant for rabbits): 

See section "Pet Animals".

General entry from third countries

 "Importkrav" – La 23,0-2110 in Certifikatdatabasen 

Certifikatdatabasen

 

Non-commercial rules (only relevant for rabbits): 

See section "Pet Animals".

General movement and entry:

 "Importkrav- og indførselskrav" – La 23,0-2100 in Certifikatdatabasen 

Certifikatdatabasen

 

Non-commercial movement:

Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003

Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013 of 28 June 2013 on the model identification documents for the non-commercial movement of dogs, cats and ferrets, the establishment of lists of territories and third countries and the format, layout and language requirements of the declarations attesting compliance with certain conditions provided for in Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1933 of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1938 of 9 November 2021 establishing the model identification document for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country and repealing Decision 2007/25/EC

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (only in Danish)

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr (only in Danish)

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/772 of 21 November 2017 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs, and repealing Delegated Regulation (EU) No 1152/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/878 of 18 June 2018 adopting the list of Member States, or parts of the territory of Member States, that comply with the rules for categorisation laid down in Article 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2018/772 concerning the application of preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs